22 června, 2024

Nový život na Kachovské přehradě

Uplynul rok od protržení Kachovské přehrady na řece Dněpr. Poslouchám diskusi o aktuální situaci.

Ekologové se vášnivě zasazují o to, aby se přehrada neobnovovala a místo bylo ponecháno přírodě. Na bývalém dně přehrady v úrodných náplavách mezitím totiž vyrostl překvapivě divoký a pestrý svět, už je tam 2-3 metry vysoký lužní prales, opravdová divoká příroda, plná hnízdících ptáků, obojživelníků a hmyzu, kteří se živí biologickými zbytky ryb a všeho, co během katastrofy zahynulo.

Zemědělci si stěžují, že okolní zemědělskou půdu ve čtyřech oblastech, na území velkém asi jako celé Čechy, není čím zavlažovat, a tak se znovu mění v původní vysychající málo úrodnou step, v ono historické divoké pole, kde pravidelně nastávala neúroda a hladomor. Sice je tam krásná černozem, ale málo tam prší a když není voda, není úroda.

Krym také nemá vodu, ale tam už se moc nevzrušují, už se za těch 10 roků přizpůsobili a naučili se s vodou šetřit.

Vodohospodáři vypočítávají, kde všude museli zřídit nové vodovody a jak vysoko a daleko musejí vodu čerpat, kolik peněz navíc to stojí a kde všude voda chybí.

Ekonomové kyjevského režimu vypočítali, kolik bylo v přehradě vody. Kreativně to vynásobili cenou pitné vody na Ukrajině a chystají se za tu odteklou nevyužitou pitnou vodu naúčtovat do Moskvy 12 miliard dolarů.

A ruský komentátor k tomu na konci dodává: Současný kyjevský režim a politici chtějí Ukrajinu dekomunizovat. A tak odstraňují všechny pomníky, postavené za SSSR, včetně pomníků Puškina a Lomonosova, kteří na jihu carského Ruska žili a studovali. Kachovská přehrada a elektrárna byla také postavená za komunismu, tak teď je Kachovka dekomunizovaná. Postupně pomůžeme Ukrajině dekomunizovat se také od ostatních sovětských elektráren, slibuje ruský komentátor.

Situaci na Ukrajině už se nepodaří smířit, tady pomůže jenom rozdělení.

62 thoughts on “Nový život na Kachovské přehradě

  1. Re: VČ

   Bude jich DO 3,5 tuny.
   To proto, aby to oblítali s řidičákem skupiny „B“.

   To jsem ale chytrééééj, co?

 1. Je čím dál tím více pravděpodobné , že nejpozději do 5 let se bude na Zemi bojovat klacky, luky, oštěpy nebo sekerami ?
  Tři roky v krytu vydržíme, spolu s mou gardou. Bude to ale stačit ?
  Hirošimská populace :
  Rok Pop. ±%
  1920 160,510 —
  1925 195,731 +21.9%
  1930 270,417 +38.2%
  1935 310,118 +14.7%
  1940 343,968 +10.9%
  1945 137,197 −60.1%
  1950 285,712 +108.2%
  1955 357,287 +25.1%
  1960 540,972 +51.4%

  Takže raději 10 let.
  Musím přikupit cyhlu aji maltu. A vodu, kyslik, konzervy a porno – pro gardisty (důvěřuj – ale ni ve všeckym a každemu).

    1. CO je sviňa.
     Člověk, spící na seně v maštali , má problém, vedle stojící kůň mnohem menší.
     Pročež se vyplatí usnout v sedle.
     😀

     1. CO je svině pro všechny a všude. Možná si to pletete s CO2, který je těžší než vzduch a proto padá k zemi. V tom případě by se vyplatilo spát v sedle. A CO by se ve stáji hromadilo pouze v případě, že by tam něco doutnalo a nedokonale se spalovalo.

     2. Jakub Arbes píše ve své knize Poslední dnové lidstva, že lidstvo vyhyne nikolivěk po nějakém Armageddonu – v hrůzách a mukách.
      Nikolivěk, lidstvo skoná ve slastné euforii. Protože na úkor vzdušného dusíku bude stoupat obsah kyslíku.
      Předcházet tomu bude masivní úbytek rostlin (potřebují dusík) – a tak i zvířectva. Ovšem zbystřená lidská mysl , jeho smysly ….. (více neprozradím).

      1. Rostliny potřebují převážně CO2, dusík (a další prvky) až druhotně.
       V noci, kdy neprobíhá fotosyntéza, naopak spotřebovávají malé množství kyslíku.

     3. Re: RS

      Nikdo vám nezakazuje spát ve stoje.
      A pokud jste malý, klidně si spěte vedle koně na čtvrté šprušli žebříku, který vede na půdu.

 2. rusti i ukradinsti amatersti elektronici maji zne. cile se obchoduje s ridici elektronikou z trosek raket, dronu a ruzne vojenske techniky. sikovni badatele maji co zkoumat, rozebirat, predelavat ale i recyklovat. na vojenskych cipech se cennym materialem tolik nesetri a tak sikulove ukazuji online kolik ze soucastek vytavili paladia, platiny, zlata a kdovi ceho jeste. ti chytrejsi ovsem varuji nesahat na plosnaky spinave od raketovaho paliva/spalin neb toto jest prudce jedovate…

 3. Neuveriteĺná sila prírody. Rus sľúbil Ukrošom, že im všecky pripomienky na ZSSR zničí….. bude všade bujnieť vegetácia na dobre pohnojených lánoch… 🙁

 4. K té probíhající diskusi:

  Kdysi byla ekologie věda. Velmi důležitá věda. Pravděpodobně ještě existují vědci, kteří pracují jako ekologové.
  Ovšem tito nejsou nikde vidět.
  Teď se nejvíc projevují užiteční idioti (většinou mladí idealisté), kteří se lepí k silnicím a nebezpeční týpci, které už skoro před třiceti lety nazval spisovatel (pokleslé) fantastické literatury Ivan Kulhánek termínem „ekofašos“.
  On tím chtěl vyjádřit, že se tito lidé v honbě za „původní“ a „nezkaženou“ přírodou chovají arogantně, jako někdejší fašisti.
  Přitom ekologie je věda o koexistenci nejrůznějších organismů, v jednoduchých, i velmi složitých strukturách. Tedy i o koexistenci lidské společnosti s přírodou.
  Například německá ministrině Baerbocková toto zjevně netuší a zcela zjevně se vrací k fašistickému odkazu. Nedávno prý v jednom projevu vzpomínala odkaz dědečků a babiček.

  1. A divíte se? Dřív se ekologie studovala na přírodovědeckých fakultách, zkoušky z matiky, fyziky, chemie. Stačí na kouknout do knihy, Odum Ekologie, samé výpočty grafy vzorce. A dnes? Studuje se na humanitních studiích v rámci jakési radikální geografie.( už to slovní spojení. A výstup např. pirát Bartoš v rámci volební diskuse na jedné straně podporuje muniční aktivitu( domnívám se, že nic nemůže škodit prostředí víc, než válka a výroba a spotřeba munice, hned další větou rozčileně tepe, jak se otepluje a že oteplení musí udělat přítrž vlády. Pokrytectví na entou .

   1. Pro zvídavé čtenáře – ta kniha se jmenuje Základy ekologie, učil jsem se z ní ke zkoušce (doporučená literatura) ještě za reálného socialismu. V té době se ekologie vyučovala i na hnojárně.

   2. Máte to značně pomýlené. Ekologie je normální, standardní věda, která se stále učí na přírodovědeckých fakultách a, bohužel, i na hnojárnách.
    To, o čem píšete, nemá s ekologií nic společného.
    Bartoš je vystudovaný knihovník, rozumí tedy tomu, do jakých kolonek v kartotéce zapsat ISBN knihy a do jakých počet stránek. Ekologii nerozumí ani za mák. Co bychom také čekali od člověka, který na post ministra zahraničních věcí nominoval bakaláře, který jen následkem toho, že vedoucí práce byl příliš měkký, obhájil bakalářskou práci (mimochodem, ta je sotva na úrovni středoškolské práce). Tak to je se všemi Piráty. Všichni studovali něco, co pro praktický život nemá vůbec žádný smysl (Ferjenčíkova ségra např. anglickou filologii) a většina z nich s odřenýma ušima prošla bakalářským studiem, max. magisterským. Chybí jim i zkušenost z praktického života.

  2. Na pomoc přírodě existuje překvapivě levné řešení, nepomáhat a nechat být. Nebo má smysl zasadit původní druhy stromů či jiné vhodné do smrkových monokultur, aby se příroda měla z čeho obnovit. V 90. letech se v bývalém NDR neustále hádali o podobu rekultivace vytěžených hnědouhelných pánví. Až po mnoha letech s překvapením zjistili, že už zasahovat nemohou, neb si příroda poradila sama a místo k životu tam nalezly vzácné druhy rostlin i živočichů. Takže pomáhat jen citlivě, s rozvahou a jen trochu, se zbytkem si poradí příroda sama. Jenže je zapotřebí vyplácat miliardy peněz na pomoc za ušlechtilým cílem, ale jde jen o ty miliardy.

    1. Budou jen hlásat jiné názory. Stejně jako to udělali po 1989. Že budou najednou hlásat úplně opačné názory? To jim rozhodně překážet nebude.

   1. Smrk (a pod.) dýchá i v zimě. Listnáče jen minimálně.
    Listnáče , v prostředí přemnožené vysoké (např. srnčí) , jsou ve svých počátečních stadiích růstu snadno likvidovatelné. Takže nějaké zábrany – zřejmě raději kovové, než umělohmotné. Což představuje dost velké zvýšení nákladů.
    Monokultury smrků jsou ovšem snadněji napadnutelné kůrovcem. Zde je zapotřebí vykácet a zlikvidovat počáteční ohniska napadení. Což je ale zdánlivě (sic!) neekonomické. Optikou majitele lesa.
    Ten potřebuje kalamitu, nejen proto aby se mu vyplatil leasing příslušné mechanizace na těžbu dřeva.

    1. Ono to je dost jinak. Zlatník už před válkou rozlišoval výškové vegetační stupně a vhodné druhy dřevin pro každý z nich. Ovšem socialističtí lesníci, kteří převzali sovětský systém, který byl pro změnu převzat z Pruska, sázeli smrk všude, aniž by respektovali jeho fyziologické potřeby. Bohužel, lesárna v Brně byla natolik vyčištěna od ideologicky nevhodných pracovníků, že tam dosud nepřišli na to, že sázet smrky do 2. výškového vegetačního stupně je naprostý nesmysl. Když nepřijde kůrovec, přijde obaleč a když nepřijde obaleč, přijde mniška. Oslabené monokulturní porosty si prostě se žádným škůdcem neumí poradit.
     Rád bych připomněl, že v Sudetských pohořích se prvně sázeli smrky až koncem 19. století. První porosty se však nedožily obmýtí, neboť je zlikvidovala gradace obaleče modřínového. Mladší porosty zase kůrovec. Lesáci by se měli konečně poučit a začít hospodařit s využitím přirozené obnovy a výběrného způsobu hospodaření.

     1. Já vysadil několik desítek smrků pod tím pásmem. Díky myslivci – učiteli zeměpisu.
      Měla se tak (mj.) kam schovat malá zvěř.
      Dnes, při přemnožení kočky domácí , by šlo spíše jen o myslivecký folklor.

      Obecně pak zastávám stanovisko, že se má podporovat šíření té zvěře , která se stává obětí predátorů. Včetně králíků. Na což však myslivci většinou nemají odkud čerpat peníze, takže za svoje.
      A když už – tak vlka ne, raději rysa.
      Mimochodem- do přírody patří i zmije. Co s tím, vážení Zelení a spol. ?

      Obdobně je tomu na přesumcovaných (v jistých letech to byla taková móda – mít “ svoje “ sumce“ , optikou správců revírů )rybářských revírech. Kde vysazování 30 cm kaprů nebo 25 cm línů není nic než krmením sumců. A kdy na rousnici nezabere úhoř, avšak 30 cm sumců chytnete za hodinu i 5.
      Kdysi se nesměl do vody vracet ulovený Cejn velký, na Orlíku. Asi to mělo své odůvodnění.
      Za hodinu jsem jich nachytal i 7 kg. Pěkných – 50 až 60 cm. Kousek od břehu, na rohlík.
      (Orlík – rohlík)
      🙁

      1. Re: toníček

       UplněNormalněCypeGanc!!!

       To jste nevěděl, že soudruzi šlechtici si zřídili sověty DÁÁÁÁÁÁÁVNO před údajným narozením Lenina?
       To je prastará historická záhada, se kterou si VŮBEC NIKDO neví rady. Prostě když prozkoumáte a seřadíte fakta, vyjde vám, že Lenin tu strašil již několik stovek let před vlastním narozením.
       Obecně se tvrdí, že právě tato skutečnost se nejvíce podílela na vzniku profláknutého hesla
       LENIN – VĚČNĚ ŽIVÝ!

    2. Listnáče lépe přežijí období sucha, neb shodí listy. Větší důraz bych dal na břízu a javor klen než na jiné stromy. Pod nimi pak jedle, buk, dub zimní, borovice. Smrk ponechat množit z náletů. A předně netrvat na rychlém zalesnění, ale většinou využít nálety s dosadbou.

     1. Re: Gerd

      Bříza a javor jsou plevelné rostliny a je s nimi potřeba spíše bojovat, než je chránit.
      A co se týká ekonomiky, jsou pro lesníky spíše neštěstím.

      1. No právě!
       Les je nutno pěstovat. Sázet rychle rostoucí dřeviny vhodné na prodej. Funkce monokultur pro krajinu lesní hospodáře netíží.
       Klestí po těžbě se pálilo stovky let. Nová doba – z klestí se staví několikametrové mohyly pro hmyzí škůdce. Kdepak se nám ten kůrovec tak namnožily, páni učení?

      1. Re: Mc

       Řešení vašeho problému je jednoduché.
       Vydejte cár papíru s nadpisem Nařízení rady Evropské unie a napište do něj, že s okamžitou platností ZAKAZUJETE létání bez pilotního průkazu všem semenům ze závadných stromů.
       A pochopitelně vypište letecké kurzy, do kterých se mohou přihlásit. Na leden pak stanovte závazný termín praktických zkoušek navigace a ovládání techniky.
       A pochopitelně zpoplatněný výdej digitálních pilotních karet – na to bych málem zapomněl.

       Ještě něco?

 5. A zatím Ukrajinci vesele vejletují po Evropě. Viz kouzlo nechtěného, paní, válečná uprchlice, zaměstnaná v Popradu, cestovala z Prahy do Čopu , aby zahynula ve vlaku u Pardubic.

  1. To je ten rozdíl mezi propagandou a realitou. Nejzajímavější je, že spoustě čechů už na tom nepřijde nic divného, t.j. naučili se klasický orwellovský doublethink

  2. Blíží se prázdniny – zase budou zdramavlaky vozit rekreanty na Ukrajinu? Tentokrát ale bez mužů v jatečném věku?

  1. Starý Kocoure, jestli vy ty volby neberete na lehkou váhu! Moje sestra je také u volební komise a ta má i, jak jsem zjistil, vyplý mobil. A vy si klidně diskutuje!

 6. Jako obvykle vám musím vynadat, že jste zcela hloupá Diviška, protože naši krásní, mladí a chytří zelení soudruzi ihned po odstřelení hráze odhalili sovětská zvěrstva proti jedině správné přírodě a hloubkovými průzkumy potvrdili, že dno Kachovské přehrady je zcela otrávené Fšelijakými jedy UplněCypeGanc, takže Moskva bude muset zaplatit dekontaminaci a tak Fšelijak Podobně.
  Prostě řečeno – Ivan bude muset platit až na věky věků Ámen, protože proto.

  A vy nám tu teď vykládáte, že jsou tam Fšelijaké oné a navíc Fšecky vyonďaté. Tak to už vůbec!
  Prostě platit jenom za blbou vodu je málo!

  1. Z Vasi konstrukce tedy dedukuji:
   Ukrajinci vyprovokovali Rusy k invazi na Ukrajinu aby si mohli znicit prehradu. Nasledne z toho obvinili Rusy. Skrome si myslim, ze Ukrajinci z teto udalosti nemaji velikou radost. Ale ma uvaha je jen hloupa emocionalni konstrukce zalozena na primitivni nenavisti k lidem, se kterymi jsem se nikdy nebavil, zalozena na neucte k zivotu a vlastnim pohodli. Ma uvaha je hodna Baldricka, toho sympatickeho prostouckeho chudacka po kterem se vozi Cerna Zmije /konec sarkasmu/.
   A jako obvykle, jakozto pravidelny ctenar understandingwar, se tazi, Vy moudri, jak si vedou ostatni prehrady ? Nebo se o nich ve Vasich zdrojich (videa na youtube s popickovou muzikou) asi moc nepise ze ? No jo vy vite jen o te Kachovce..

   A vsem bez rozdilu preji pekny druhy volebni den, pripominam, ze se voli do Europarlamentu. Toto teleso nad nami ma velikou pravomoc, bezte proto volit.

    1. Re: MD

     Kachovka vadila, protože udržovala stálou výšku hladiny řeky na takové úrovni, aby z ní mohl méněcenný Ivan krást vodu pro Krym.
     A to byl, jak jistě sama uznáte, kolosální průser.

     Z čehož plyne poučení, kdy by asi tak byl Ivan ochoten začít alespoň uvažovat o zastavení vybíjení jatečného dobytka na Donbassu.
     Dřív ani o sekundu.

     1. To se pochopitelně strana, která zničila hráz, inspirovala obrannou strategií Jana Žižky u Sudoměře a vypuštěným rybníkem. Jenže nevíme, která strana to byla. Obě s ze zničení přehrady obviňují navzájem. Ovšem i taková situace má řešení, které se jednou dozvíme. Přehradní hráz Kachovské přehrady zničila strana poražená, neb vítěz píše dějiny. Tak až se dozvíme vítěze rusko – ukrajinské války, budeme rázem vědět, kdo zničil Kachovskou přehradu a Nord Stream. Děsím se jen varianty, že obě strany najdou někoho třetího dostatečně hloupého, aby na něj hodili vinu. Máme už pořadí, a to Joe Biden, Boris Johnson, třetí Petr Fiala. A něco mně napovídá, že USA, ani dosud Velká Británie, to nebudou.

       1. Targusi, jistě to byl Trocký s cepínem, kdo rozkopal hráz. Vzpomínáte na povinnou četbu o Meresjevovi, jak se bez nohou plazil a doplazil? Jeho stranický kolega Trocký by mohl s tím cepínem přijít. Měl to z Mexika dále a s cepínem v hlavě se jde blbě, tak dorazil až roky po Meresjevovi.

        1. Re: Gerd

         I to je varianta. Tyto dvě hypotézy by mělo pečlivě prověřit
         ČESKÉ BAJO TRIO.

         Samozřejmě mám na mysli soudruha nadplukovníka, soudruha ostříže a soudruha zkomoleného Valentýna.
         Oni na to určo přijdou, jestli se ke Kachovce NÁHODOU (!!!) nepřiplazil Trockij a Meresjev mu neukradl z hlavy cepín a neprokopal přehradní zeď. Profil těchto dvou kusů by na uskutečnění tak rozsáhlé podvratné akce docela odpovídal.

         1. Nevím, co tady řešíte.
          Na Kachovce je přece jasný podpis Čepigy a Myškina. Copak jste to nečetli na troskách elektrárny?
          „Мы были здесь, Саша и Толя“

     2. Jdyz je na Krymu voda z Dnepru, je to samozrejme prima.
      Ale od roku 2014 se krymcani naucili zit z te vody, ktera jim spadne z nebe. Postavili nekolik prehrad na rickach primo na Krymu, na jare do nich nachytaji vodu a staci jim pres rok. Take zmenili zemedelstvi. Kdyz byl kanal, pestovali ryzi a zeleninu na zavlazovanych polich. Kdyz UKR vodu do kanalu zastavila, presli na mene narocne obili + sorgo, uz take vysadili nejake olivy ap.
      A u nove postavenych velkych baraku zavadeji morskou vodu na splachovani hajzliku, Take opravili vodovody, aby neutikala voda ze zrezavelych trubek. Tim vsim se mimoradne hodne usetri. A navrtali nove artezske studne. A zavedli vodovod z Tamane.
      Ale samozrejme po valce tu prehradu postavi znovu, to zavlazovani okolnich brehu Dnepru je opravdu nutne, jinak tam houby vyroste. Je tam hola step, psal o tom hezky Puškin

      1. Re: MD

       Já vám asi to čtení zcela nevhodných písmenek budu muse zakázat. S vámi to není možné!

   1. Re: MAIbi

    Váš základní a naprosto zásadní problém.
    Myslíte.
    A navíc ještě skromně.
    A bez certifikátu, nebo alespoň nějakého ohraničeného povolení s kulatým razítkem.

    Fuj je to!

    1. Zapomněl na pravidlo:

     Nemysli!
     Když myslíš, nemluv!
     Když myslíš a mluvíš, nepiš!
     Když myslíš, mluvíš a píšeš, nepodepisuj!
     Když myslíš, mluvíš, píšeš a podepisuješ, tak se pak u soudu nediv!

   2. Poslední seriozní verze zničení vrat Kachovské nádrže je, že není vůbec jisté, kdo je vlastně zničil. Kromě verze Zelenského je zde i další verze, že vrata nevydržela poškození, které bylo způsobeno předchozím ukrajinským ostřelováním. Stále ještě na internetu jsou k dohledání články a fotky na téma, jak jsou Ukrajinci úspěšní v bombardování silnice, která nad vraty byla vedena. Právě ukrajinské ostřelování několika málo mostů přes Dněpr bylo důvodem, proč Rusové vyklidili pravý břeh Dněpru.
    Problémem progresivistů je, že nevědí, kdy přestat se lhaním. Jejich lži se pak často logicky vylučují. Např. tvzení, že je Rusko na pokraji porážky (opět, po kolikáté již, toho jsou plná mainstreamová média) se vylučují s tvrzením, že se Rusko chystá zabrat nejen území bývalého Sovětského svahu, ale i bývalých sovětských satelitů.

    1. On nám již plukovník Foltýn vysvětlí, jaký správný názor máme mít. A jak máme být pevnou hrází proti rozpínavosti ruského imperialismu. Naštěstí mnozí mají průpravu z dob socialismu, to je mladistvé Pirátstvo se nepoučilo ve dvojsmyslech a čtení mezi řádky.

    2. Re: PS

     Já vám to vysvětlím.
     Vy jste zcela hloupej Pepa, kterej by furt jen myslel.
     A přitom ode mne už dávno dobře víte, že myslet znamená hovno vědět.

     Soudruh Foltýn totiž přišel na jedno ruské TAJEMSTVÍ!!!
     Když Rus prohrává, tak utíká. To je jasná věc, tomu rozumí každý.
     Jenomže Rus je TAK BLBÉÉÉJ, že utíká DOPŘEDU!!!

     Proto si všichni dezoláti myslej, že Rus vyhrává, jenomže Rus pouze utíká před Vasilem a jeho wunder wafenami na BLBOU STRANU!!!

     1. Tak si vzpomínám, že jsem někde četl, že se několikrát povedl plánovaný strategický přesun do předem připravených obranných pozic a zkrácení fronty. Kde jen to bylo?

      1. Re: Gerd

       Jj., taky to pamatuju. A nechybělo moc a dokonce by soudruzi s touto přesunovací taktikou i vyhráli!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *