19 června, 2024

Evropské hodnoty

Je dobré znát ty správné hodnoty, které bych měl vyznávat, chránit a působit v jejich smyslu na své okolí. Až dosud mě o tom přesvědčovaly články na Novinkách a Seznamu, ale zejména diskuze pod nimi, kde občasný polemický názor byl řádně usměrněn převážně ne příliš vybíravými slovy.

Teď mě o tom přesvědčily i Evropské hodnoty Jakuba Jandy.

V tomto článku použiji texty Evropských hodnot, které píší o ruských dezinformačních narativech v lednu 2023, kde si vzaly za cíl iniciativu Mír a spravedlnost:

————— začátek Evropských hodnot (kráceno)

Matěj Stropnický zveřejnil iniciativu s názvem „Mír a spravedlnost„, která vyzývá k návratu příměří a míru na Ukrajině. Text výzvy obsahuje 10 bodů premisy iniciativy a pět skutečných požadavků, ale obsahuje několik manipulativních a nepravdivých prohlášení nebo opakovaných ruských propagandistických narativů.

Zde je jejich seznam:

 • První body petice se snaží ukázat současnou situaci konfliktu, jaké byly příčiny a kdo je na které straně konfliktu
  → Jediným státem, který konflikt vyvolal, však bylo Rusko, agresor, a tak petice připouští, že Rusko mohlo mít důvod pro svou agresi, i když tomu tak nebylo.
 • Pokud jde o třetí bod, petice se staví proti zapojení Západu. 
  → Západ však Ukrajině velmi pomohl, aby se proti agresorovi ubránila. Západ je navíc do konfliktu zapojen teprve od roku 2022, přestože Rusko vede agresi proti Ukrajině od roku 2014.
 • Pátý bod poukazuje na to, že veškeré financování a činnost jsou nyní zaměřeny na pomoc Ukrajině. 
  → Odmítnutí pomoci Ukrajině by však podpořilo ruský cíl ukončit mírový demokratický řád nastolený po druhé světové válce. Ústupky imperiálním mocnostem, jako je Rusko, nám v minulosti ukázaly, že v budoucnu povedou k větším problémům a je třeba jim okamžitě vzdorovat.
 • Šestý bod apeluje na strach z Ruska a varuje nás před použitím jaderných zbraní. 
  → Rusko se již dlouho snaží dosáhnout svých vyjednávacích cílů hrozbou jaderných zbraní. Podlehnutí těmto hrozbám však může v konečném důsledku spíše snížit dodávky zbraní, což povede k dalším úmrtím civilistů a ukrajinských vojáků bránících svou zemi.
 • Sedmý bod opakuje argument „západní zbrojní lobby“, která má zájem na válce na Ukrajině.
  → Nikoho není v zájmu dále prodlužovat válku. Válka stojí každý den životy desítek a stovek ukrajinských vojáků a civilistů. Naopak, pokud by se Rusko rozhodlo stáhnout své jednotky z Ukrajiny, válka by mohla skončit. Jediný, kdo má zájem na válce, je tedy Rusko.
 • Stejně jako v úvodu se osmý bod petice snaží ukázat, že neznáme skutečné motivy a cíle.
  → Naopak dochází k závěru, že sankce proti Rusku nefungují. Sankce jsou dlouhodobá opatření, která se naopak ukazují jako účinná. Vzhledem k neustálým raketovým útokům, deportacím, vyhlazovacím táborům a masovým hrobům je jedním z hlavních cílů Ruska postupné vyhlazování Ukrajinců a existence Ukrajinců byla dlouho neuznávána Ruskem, které je považuje pouze za součást širšího ruského impéria.
 • Petice končí v bodě devět pokusem nastínit „spravedlivý mír“ mezi oběma stranami a učinit obě strany odpovědnými za konflikt. 
  → Odpovědnost za konflikt leží výhradně na Rusku a jedinou spravedlivou možností zůstává zastavit okupaci Ukrajiny a přijmout odpovědnost za její činy spáchané v uplynulém roce.

Ačkoli petice uznává, že Rusko je zodpovědné za rozpoutání invaze, snaží se také obvinit obě strany za současnou situaci a učinit z velmi jasné situace „šedou zónu„, zpochybňuje dopad sankcí nebo motivaci Západu pro dodávky zbraní na Ukrajinu.

Autoři tak ze současné situace viní jak Ukrajinu, tak Rusko, čímž vytvářejí nebezpečný precedens pro budoucnost.

Autoři také vyzývají vládu, aby ukončila verbální podporu války a šíření nenávisti vůči jakémukoli státu, podnikla všechny kroky k dosažení příměří, které bude zahrnovat moratorium na dodávky zbraní na Ukrajinu, a aby přezkoumala dopad sankcí proti Rusku.

Rusko opakovaně porušuje dohody o příměří. V tomto případě by „příměří“ zmíněné ve výzvě s největší pravděpodobností pomohlo Rusku vyřešit jeho logistické problémy s vojenskými dodávkami.

Důkazem toho, jak manipulativní petice je, svědčí prohlášení Rady učené společnosti, sdružení nejvýznamnějších vědců všech oborů: 

Český národ je stále traumatizován skutečností, že v roce 1938 naši představitelé složili zbraně a nebránili naši zemi proti nacistické tyranii. Česká republika je opět jednou z respektovaných demokratických zemí Evropské unie a NATO, a proto nesmíme za žádnou cenu tlačit Ukrajinu k mírovým jednáním s Putinem, aniž by Rusko nejprve opustilo všechna okupovaná území Ukrajiny. Naopak, musíme ji podporovat v jejím boji všemi dostupnými prostředky, dokud nezvítězí nebo dokud neprokáže, svou vlastní volbou, vůli jednat s Ruskem o podmínkách míru a o budoucím soužití obou sousedů.“ Podobně se od petice distancovala i Akademie věd ČR.

Jediný skutečný „mír“, o který by se autoři měli pokusit a který je v současné situaci možný, přijde, jakmile ruská vojska opustí ukrajinské území. 

Iniciátoři této petice si bohužel představují „spravedlivý mír“ jako oběť části ukrajinského území jako cenu za ukončení války. Autoři zároveň nemají jistotu, že pokud by byly požadavky splněny, byl by skutečně mír a že by to neznamenalo jen odložení dalšího budoucího konfliktu. O nějakém „míru“ zde tedy nemůže být řeč.

V současné době je proto důležité šířit myšlenku, že „spravedlivý mír“ je iluzorní a že Ukrajina by byla nucena obětovat svá území agresorovi. Chceme-li dosáhnout skutečného míru, musíme v maximální možné míře podporovat vojenské úsilí Ukrajiny, abychom odrazili úsilí agresora získat další území a provést genocidu Ukrajinců.

Zadruhé by měla zůstat vysoká míra ostražitosti vůči problematice řetězových e-mailů zasílaných českým seniorům. Autoři řetězových e-mailů mají potenciál změnit názor lidí nejen během prezidentských voleb, které nám ukazují, jak důležité je posílit odolnost seniorů vůči dezinformacím. 

Zabavení ruského majetku by se mělo řídit dobře připraveným právním rámcem, který je plně v souladu s mezinárodním právem. Spolupráce na úrovni EU je klíčová spolu s přesným vymezením základu pro toto rozhodnutí, pro maximální transparentnost. Tvůrci politik by také měli být připraveni na zvýšenou aktivitu dezinformačních webových stránek týkajících se této problematiky a investovat čas do vysvětlování svých veřejných rozhodnutí.

————— konec Evropských hodnot

Výše uvedený text byl uveřejněn jen v anglické verzi (bůhví, proč není v češtině), takže překladač tam mohl napáchat nějaké zkreslovadla. Ale ty základní myšlenky jsou jasné:

 • Nemůže být pochyb, že za všechno může Rusko. Ukrajina i Západ jsou v tom nevinně.
 • Zastavit ho lze jedině jeho porážkou (stažení z ukrajinského území nic jiného není).
 • Vyjednávat s ním nelze, protože mu nelze věřit.
 • Dodávky zbraní (a posléze i personálu) do místa konfliktu brání demokracii a Ukrajinu (a nás ve svém důsledku) a je nutné v nich pokračovat.
 • Hrozba jaderné eskalace není důvodem, proč nepokračovat v podpoře Ukrajiny, i proto, že je diskutabilní, že je Rusko použije.
 • Je nutno najít průchozí právní rámec pro zabavení (nikoliv jen zmrazení) ruského státního majetku v zahraničí (jinak by to mohlo být oprávněně označeno za krádež).
 • České seniory je třeba chránit pře účinky řetězových emailů, které útočí na nejnižší pudy, jako je strach války a z chudoby.
 • Naše scéna má řadu SPRÁVNÝCH kolektivů odsuzujících mírové štváče. Již brzy budou žádat ty nejpřísnější tresty pro rozvraceče naší demokracie a další dezoláty.

A ještě jednou Evropské hodnoty:

„Návrh míru Matěje Stropnického ukazuje, jak může být jemné využití mírového narativu nebezpečné.
Každý chce mír a ukončení invaze na Ukrajinu, ale málokdo ví, že jediný způsob, jak zastavit ruského agresora, je podpora Ukrajiny.
Na příkladu Stropnického petice vidíme, jak rafinovaně mohou ruské narativy proniknout českým prostředím a jak subtilně se mohou jevit průměrnému člověku, když mluví o míru.“

V tom závěrečném hodnocení je inspirující myšlenka „málokdo ví„. Inspirující proto, že prozrazuje bezradnost, jak změnit většinový názor že „válka je vůl„. To bude chtít ještě více prohloubit školení mužstva a případně vytvořit rámec pro legální vyloučení zastánců tohoto sousloví z možností zaměstnání či příjmu důchodů (to poslední by bylo dost účinné, stejně ti důchodci jsou jenom na obtíž).

V textu Evropských hodnot je jediná pravda uváděná bez vyjádření jakýkoliv pochyb. Tak to je a ne jinak:

 • bez role USA v Majdanu
 • bez občanské války proti ruským Ukrajincům na Donbase od roku 2014 a bez ohledu na desetisíce mrtvých vlastních občanů, které zabila jejich vlastní vláda
 • bez statisíců mrtvých Ukrajinců v současné válce, jenž posloužili zájmům USA v oslabení Ruska; pro toto zdůvodnění jsou dále dodávány zbraně na Ukrajinu
 • bez tvrdých dopadů na ekonomiku Evropy, prudký nárůst inflace a cen energií, podpořeným destrukcí plynovodů a dovozem předraženého plynu z USA
 • s odmítnutím požadavků Ruska na svou vlastní bezpečnost (rozšiřování NATO).

Pro sepsání tohoto kompilátu byl podnětem článek Jindřicha Kulhavého (považuji jej za jednoho nejlepších našich komentátorů). Odpovídá na otázku, proč ten web (iNadhled) píše tak jak píše a kdo jej financuje. Otázku položili soudruzi z … ano správně… Evropských hodnot. Odvolávám se opět na Boha, protože jen on ví, kdo jeden web pověřil vyšetřováním druhého webu. Ale odpověděli slušně, jenom mně tam schází reciproční dotaz: proč a zač píšou Evropské hodnoty tak jak píšou.

Ale pod zdůvodnění iNadhledu, proč píšou jak píšou se mohu podepsat:

„Motivací pro vydávání naší stránky je špatný stav společnosti, strašidelné hospodaření Evropské, destrukce státu, ztráta národního povědomí, politizace života, snaha o totální kontrolu obyvatelstva a jeho degradace na úroveň otroků sloužících zájmům úzkého kruhu elit a politiků. Přidejme ještě absolutní absenci prostoru pro veřejnou diskusi a manipulativní jednání mainstreamových médií patřících do majetkového a ideologického vlastnictví těchto elit. A nakonec je důvodem k našemu vzepření se i jejich touha po vytvoření rozdělené společnosti na šlechtu a mnohem početně menší skupinu těch, kteří na ni budou pracovat. Zbytek je předurčen k likvidaci ať už válkou nebo nemocemi uměle vyvolanými.“

Ale až dosud jsem se o Evropské hodnoty nezajímal (byla to chyba), jen ten článek mě povzbudil k poznání svého ne protivníka, ale demagoga. S protivníkem či zastáncem jiného názoru se dá diskutovat, s demagogem nikdy.

Protože jemné využití mírového narativu je už považováno za nebezpečné a hodné odsouzení, jak pak by asi Evropské hodnoty reagovaly na hrubé využití mírového narativu? A co lze za něj považovat?

Ale je dobré, že si dnes mohu ještě přečíst tu nezdárnou petici o míru a spravedlnosti.

Vzpomínám si na jedno shromáždění pracujících, kde  bylo přečteno odsouzení nějaké takové podobné petice, a aniž bylo známo o co v ní šlo, hlasovalo se pro odsouzení rozvracečů socialistického zřízení. Nikdo nebyl proti, většině to bylo jedno a těch pár zbylých mlčelo.

Nesmíme mlčet!

 
Homer Simpson

Ostrava

28 thoughts on “Evropské hodnoty

 1. Navrhuji porovnat dvě krajní varianty z hlediska výnosů a nákladů v klíčových ukazatelích lidské existence:

  1. Válka s Ruskem,
  2. Okamžitá bezpodmínečná kapitulace.

 2. Díky za komentáře.
  Po napsání toho článku jsem si uvědomil, jak jsem se vnitřně rozzuřil s takým pocitem bezmocnosti, že jim ty kecy nemůžu otřískat o hlavu.
  Ale především jsem si uvědomil, v jaké bublině tady na Litterate žijete. Jste mezi svými a pěkně si povykládáte a navzájem se informujete o nepravostech světa. Říkám vy, a ne my, protože já už se cítím jako člen korespondent mimo zdejší hlavní proud. Ale rád sem zabrousím a něco si přečtu (zejména odkazy, protože názory mnoha z vás už dobře znám).
  Já se věnuji rybaření, někdo tomu říká vykrádání, na alternativních webech a občas chytím nějakou štiku (je to takové pestřejší nežli zde).
  A k té bublině: chce to ven buďto fyzicky lámat režim (počínaje demonstracemi), nebo psát provokativní texty nebo zabrousit na Novinky či Seznam a kalit tam trochu vodu (jeden můj kamarád si stěžoval, že mu vymazali komentář jen kvůli odkazu na MoonofAlabama, takže moc dlouho tam nekalil).
  Jdu zase na svůj sloupek a ještě jednou díky za komenty.

  1. Dobrý večer pane Homere.
   Člověk může udělat jednu věc a pak jednu věc neudělat.
   Ta první je udělat něco, ta druhá je neudělat nic.
   Tu první jste více než naplnil napsáním přehršle článků, díky za ně. Stačí rozžehnout malý plamínek, než nadávat na tmu.
   Druhá varianta je vylézt na svůj sloupek a pozorovat.
   Samozřejmě, je to vaše volba.
   Ano, máte pravdu. Je tady určitá bublina lidí s hodně podobnými názory.
   Já jsem párkrát zkusil přesvědčovat lidi mimo svou bublinu, ale vždy jsem narazil držkou do zdi.
   Ztratil jsem pár kamarádů, ale co už. Takový je život.
   No dobře. A co dál?
   Půjdu na demonstraci. Dobře, něco uděláme. Z toho se však vláda nejspíše nepokaká.
   Co dál?
   Chodit na Databázi nebo Hovínky nemá smysl.
   Možná vás frustruje, že máte málo reakcí na vaše články.
   Co když ti, co by chtěli (a mohli) něco dělat si to nechávají pro sebe?
   Je těžká doba a lidi se třeba bojí jeden druhého.
   Pište dál, já myslím, že tím nic nepokazíte. Možná ani nezlepšíte. Kdo ví?
   Ve třetí třídě ZŠ nám říkali, že i malá jiskra může zažehnout velký plamen.
   To bylo před vstupem do Pionýra ☺

 3. Homere Simpsone, já bych to nepitvala.
  Vidím to tak, že podobně jako my už vidí věci i část mainstreamu. Sláva jim za to, nemůžu po nich chtít, aby názorově udělali čelem vzad.
  Za úplně nejhorší věc považuji netoleranci, trvání na jediném správném názoru.
  Mně bohatě stačí, že se odvážně vymezili proti válce, pociťuji k nim velký vděk. Protože slovo profesora Hořejšího, anebo Matěje S. , ná určitě větší váhu, než slovo Novotné anebo Homera Simpsona.
  😀

 4. Herecký talent ředitele toho think tanku kdysi v projevu okomentoval i prezident Zeman. Jistě víte i co šlo. Think tank dostává peníze z víc zdrojů. Český státní rozpočet. Západoevropské neziskový placené svými vládami. Open Society Foundation placená Georgem Širokém.

   1. Mají lufta, aby nezačala Indie spolupracovat s Čínou. Oni se tradičně vzájemně moc nemusej.
    Tak honem naslibovat Módímu hory doly i s horákama.

    1. Hlavně vyzbrojit ,prý českými zbrojaři. A já četla, že tu naší zbrojarskou firmy koupil americký Colt. Ale možná též hoax a nějací čeští zbrojaři ještě někde jsou nějaká firma si sice říká Česká zbrojovka a.s, ale je to mezinárodní holding a Česká je asi tak,jako spořitelna

     1. Když si vzpomenu, jak plédoval VH+spol. za zrušení československých zbrojovek, tak bych blila. Dneska by válčili, až by brečeli.
      🤮
      A ani se nezačervenají.

      1. Co tady je problémů,co by se měly řešit, milion míří nemá zubaře , polovina pediatrů půjde do 5 let do penze že se krade státní úředníci občana spíš rozčílí, než by něco řešili , ale politici nejvíc řeší,že Rusko je fuj

 5. Hned pár úvodních odstavců mě natolik na*ralo, že musím přejít na jiné aktivity nebo se vrhnout přímo do pasivity.

  1. No, pan Kadáfí, Hussein a další by mohli vyprávět. Ale už nemůžou. Ne, že by to byli lidumilové, ale než jim tam jisté vlády exportovaly “demokracii” byl tam celkem pořádek…

   1. Co pořádek!?
    Libye byla vzorem pro Afriku, Kaddáfí byl sice s jeho Zelenou knihou a rázovitým krojem pro Evropany poněkud exot, ale v Africe to fungovalo na 1*.
    Kdyby se býval dobrovolně nevzdal vývoje jaderného programu, tak mohla žít Libye v pokoji ještě dneska.
    A Saddám byl baasista, čili něco jako po našem socan, nábožensky a národnostně složitý Irák fungoval v rámci možností velice slušně. Byť i se Západ usilovně snažil vyhejkat kurdskou menšinu ke vzpouře.
    Teď tam máme potrhlé islámisty, které jsme jako zlé duchy pomohli vyvolat sami.
    Poštvat jedny proti druhým, rozesí@at, to je ten správný nástroj k budování liberální demokracie.
    🥶

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *