18 července, 2024

Kodex webu litterate.cz


1. První pravidlo – o posledním slově

Poslední slovo na tomto webu má Zakladatel a jeho rozhodnutí je konečné.

2. Pravidla pro návštěvníky

Příchozí mohou číst, uvádět odkazy (pozor, 3 a více odkazů Akismet zpravidla vyhodnotí jako spam!), mohou vyjadřovat své názory, mohou se o ně vášnivě přít, akademicky diskutovat nebo se zhádat do krve.

Vystupování v diskusi: je důrazně doporučeno neúčastnit se diskuse anonymně (není to však zakázáno). Je účelné zvolit si jméno nebo přezdívku a té se držet; přezdívku či jméno neměnit, nebo alespoň ne často (ani toto ovšem není zakázáno). Důvod těchto doporučení je jednoduchý: anonymní vstup do diskuse, resp. vstup pod novým neobvyklým jménem je jedním (ne jediným) z příznaků možného trollingu.

Vzájemné urážky jsou zapovězeny, plivanec na oponenta není argument. Diskutující zpravidla nejsou cukrové panenky a něco snesou, planoucí debata nejsou lékárnické váhy. Než něco napíšete, zvažte, zda byste svému protějšku totéž řekli z očí do očí v hospodě u piva. Jak správně připomíná náš současný premiér, i v demokracii má svoboda slova své limity – natožpak zde.

Komu se nelíbí článek (z jakéhokoli důvodu) a/nebo názory v něm prezentované, má na výběr:

 • nemusí článek číst, dokonce ho nemusí ani dočíst. Čtení textů na litterate.cz je dobrovolné (výjimku mají ti, kteří musí, protože sem chodí služebně) a na vlastní nebezpečí
 • v diskusi pod článkem může autorovy názory (závěry, stanoviska…) nebo jakýkoli jiný aspekt článku podrobit věcné kritice. Je silně doporučeno vyhýbat se přitom argumentačním faulům, argumentací ad hominem počínaje
 • může napsat polemický text a požádat (kontakt) o zveřejnění na platformě Hlas lidu (vítáno!)

Komu se nelíbí v diskusi pod článkem, ať zkusí najít jiné téma pod jiným textem.

Komu se zde nelíbí dlouhodobě, nemusí sem chodit (silně doporučeno! Výjimku mají ti, kteří musí, protože sem chodí služebně). Každý může mít občas slabou chvilku, ale návštěvník, který uráží jiné diskutující a/nebo ničí debatu pod článkem, bude nejdříve varován (jednou) a při dalším excesu vyhozen, smazán a zablokován. Na těch internetech je spousta jiných webů a sociálních bublin, na kterých je (mnohdy za dodržení kuriózních podmínek) povoleno diskutovat, litterate.cz není jediný na světě

Ve sporných případech platí pravidlo č. 1.

3. Pravidla pro bloggery

Než se rozhodnete blogovat na litterate, přečtěte si, prosím, úvodní článek a napište žádost o vytvoření blogu.

Chcete-li založení svého blogu urychlit, spolu s žádostí prosím zašlete:

 1. Fotografii do galerie autorů. Nemusí to být nutně Vaše foto skutečné, měl by to ale být lidský obličej. Zvířátka, karikatury a předměty již nejsou povoleny. Velikost fotografie by měla být cca 250 x 300 pixelů. Větší fotky budou adekvátně zmenšeny.
 2. Krátké info do informace „O autorovi“. Pro inspiraci – rozklikněte nějakého autora v galerii. Rozhodněte se, zda budete publikovat pod vlastním jménem, nebo zda budete užívat pseudonym. Pozor! Tuto volbu později není možno změnit!
 3. Systém vyžaduje uvést autorův e-mail jako adresu, kam budou posílány reakce z dikusí na Vaše texty. E-mail může a nemusí být zveřejněn. Někdo to chce, někdo ne – sdělte své rozhodnutí, zda chcete reakce na své texty zasílat
 4. A konečně to hlavní – Váš první článek v nějakém rozumném formátu (.txt, .doc, …)
 5. Na založení blogu není nárok, toto podléhá souhlasu Zakladatele. Zakladatel si vyhrazuje právo založení blogu nebo zveřejnění jednotlivých textů odmítnout.
 6. Poté, co je váš blog založen a zveřejněn první text, obdržíte mailem přístupové údaje – a můžete začít psát.

Pro bloggery platí stejná pravidla jako pro návštěvníky, a ještě něco navíc. Místa, která navštěvuje hodně lidí, je třeba průběžně udržovat, mají-li zůstat pěkná, čistá a příjemná. To se týká i webových stránek, proto:

 • Každý blogger je povinen udržovat pořádek pod svým textem, diskusi moderovat alespoň občas a nikoli zřídka. K tomu účelu je vybaven pravomocí zasahovat do komentářů pod svými texty, včetně přepisování jejich obsahu nebo úplného mazání.
 • Blogger může zveřejňovat i cizí texty za předpokladu, že za ně převezme odpovědnost (tj. jako by je napsal sám) a bude respektovat autorská práva.
 • Blogger nečiní jiným, co nechce, aby jiní činili jemu.
 • Ve sporných případech platí pravidlo č. 1.


4. Pravidlo implicitního souhlasu

Tím, že tento web navštěvujete, vyjadřujete souhlas s tím, jak to tady chodí. Nesouhlas můžete vyjádřit tak, že odejdete. Duše, které přetékají nesouhlasem a tuto možnost nevyužijí, mohou si stěžovat v lampárně na 5. nástupišti.

Zakladatel