8 prosince, 2023

Síla slova

Před časem – a není to tak dávno – dal jsem se na chvíli vtáhnout do vcelku zbytečné debaty na téma, je-li mocnější pero nebo meč. Je snad zřejmo, že chápeme-li pero a meč jako symboly a hybatele dějů, nevychází z toho porovnání jako mocnější meč, nýbrž pero.

Proč je tomu tak, je nasnadě: pero je nástroj k šíření slova.

Slovo proniká do mysli lidí, dává tam vyrůst obrazům a představám – a podle nich pak lidé jednají; třeba (ale nejen) i tak, že do ruky berou meč.

Kdežto meč výtečně proniká především mezi žebra protivníka – a tím všechny obrazy a představy končí. – Jako jinde, i z těchto případů nalezneme výjimky, potvrzující pravidlo; nechme je však pro tuto chvíli stranou.

—ﬡ—

Slovo je – nebo může být – příčinou příčin. Fyzicky je neuchopitelné, hmotně je nejsoucí, a podobno tomu, co známe jako Tao, proniká i v to, co je naprosto pevné. Proto se ho taky mocní tohoto světa báli, bojí a budou bát více než čehokoli jiného, a mnoho sil a vlivu užívají na to, aby ho zregulovali, ovládli a lidu dali právo na korigované informace – že, paní Jourová; že, pane Rakušane?

My v Čechách, na Moravě a blízkém okolí, my víme své.

—ﬡ—

Odpůrci výše uvedených myšlenek namítají, že k porovnání moci meče a pera stačí proti sobě postavit dva bojovníky, jednoho z nich vybavit perem, druhého mečem – a ono se uvidí. To srovnání je zajímavé; analogicky bychom mohli porovnat moc klacku a moc atomové bomby: postavme proti sobě dva bojovníky, jednomu do ruky pádnou hůl a druhému několik set kilogramů (nebo několik tun – podle typu) vážící atomovou bombu. Z toho srovnání mně vychází klacek mocnější atomové bomby – proč po sobě místo bomb raději neházíme klacky? Nevyšlo by to o něco levněji, paní Černochová?

Zanechme absurdit a u srovnávání ještě chvíli zůstaňme. Porovnávejme ale v rámci jedné kategorie.

Moc slova kolísá. Kolísá zhruba v rozmezí od dvoukilového klacku po atomovou bombu zvíci několika tun. Jako u všeho ostatního, i tady záleží na způsobu užití. Ano, je to tak; je to přesně tak, jak v Kámasútře praví Vátsjájána mnich: způsoby je třeba volit. Slovo tak může být vpravdě zbraní hromadného ničení; to už se dostáváme téměř do oblasti magie. – Nevěříte? Myslíte, že přeháním? Ó nikoli!

Ke zničení úrodné a současně vyspělé průmyslové země o rozloze cca 350 tisíc kilometrů čtverečních, s přibližně pětaosmdesáti milióny obyvatel, stačilo ve vhodném okamžiku a na vhodném místě pronést pouhá tři slova, doprovázená magickým gestem složených rukou (tzv. mudra). Ta slova zní: Wir schaffen das. – S přihlédnutím k dnešku vidíme, že to byla černá magie par excellence.

Je ovšem potřeba to umět – i na tom záleží. Jak s oblibou občas říkám, to je právě ten malý rozdíl mezi know-how a know-howno. Kdybych ona slova vyslovil kupříkladu já, nestane se vůbec nic, dokonce ani tehdy ne, kdybych je pronášel o půlnoci na opuštěné křižovatce za satanského lunárního dne, jsa přitom opásán provazem z oběšence, s mandragorou v trenkách a kruhem svěcenou křídou kolem sebe. Prostě to neumím. To takové Angele Merkelové stačí jednou říct – Wir schaffen das, a celé sjednocené Německo je v … – ano, právě tam.

Ale nemusíme chodit tak daleko a vysoko, zůstaňme doma.

Kdybych řekl já – obvolejte sto lékáren, nestane se nic. Nikdo si toho ani nevšimne. Když to pronese ve vhodné chvíli a na správném místě pan profesor Válek, je před národem za debila, snad i doživotně, a nikdo mu to už neodpáře.

Když já doporučím sousedům v okolí, aby nosili dva svetry, když je jim zima, nestane se nic; snad leda to, že si v obzvlášť chladných dnech někdo ty dva svetry oblékne (což by asi udělal i bez mé rady). Když totéž ve vhodné chvíli a na správném místě lidem poradí bláznivá Markéta, bude před národem za nadutou blbku, snad i doživotně, a nikdo jí to už neodpáře.

Já nakupuju v Kauflandu, Lidlu či jiném hytlermarketu často – jednou týdně velký nákup, když večer jedu autem okolo a stejně už jinde nemají otevřeno. A nikdo to neřeší. Ale když to samé udělá premiér a natočí o tom video, vysmějí se mu nejen doma, ale i za hranicemi; mají ho za vola i v daleké Africe, a nikdo mu to už neodpáře.

Čím to?

Jednoduchá věc: moje slovo zajímá sotva koho, téměř nikdo mne nezná. Proto mé slovo svým dosahem není ani jako dvoukilový klacek, s bídou jako tenký proutek, který přelomíš v prstech. Zatímco premiéra (a vládu) sleduje celý národ, protože dosah jeho slova je obrovský; slovo premiéra ovlivňuje každodenní bytí každého z nás – dosah má, a v případě tohoto premiéra bohužel zpravidla i účinek, jako atomová bomba. A dodejme, že jen idiot či sebevrah se posadí do epicentra výbuchu, který právě inicioval; našim politikům se to daří zcela pravidelně.

—ﬡ—

A tím se dostáváme k tomu, co jsem dlužen říct Vidlákovi a v závorce také Immanuelu Kantovi.

Vidláku, příteli! Ty pořád lpíš na tom, že nejsi politikem, ale „jen“ nezávislým bloggerem. Píšeš, že se cítíš být daleko více Janem Husem než Janem Žižkou. To ano, to souhlasí; ale podívej se na Jana z Husince prizmatem dneška! Nebyl on tak náhodou něčím, co bychom dnes nazvali – opozičním politikem? Mimochodem: tehdejší mocní měli potřebu zavřít mu ústa – jakýmkoli způsobem, a nakonec se jim to podařilo.

Podívejme se na nešťastníky, jmenované o několik odstavců výš. Připustíme myšlenku, že ve chvíli, kdy pronášeli svá os(t)udná slova, vůbec nedomysleli, kam ta slova vedou, kam je ta slova zavedou? Připustíme myšlenku, že to byl jen okamžitý impuls, že jim v té chvíli a pro tu chvíli připadalo dobré říct to, co řekli – aniž by domysleli možný kontext? Připustíme myšlenku, že jejich slova, v dané chvíli snad i dobře míněná, zasáhla moře lidských myslí a spustila lavinu, o jejímž rozsahu a dopadu mluvčí neměli absolutně žádnou představu? Já tu myšlenku připouštím a Tobě navrhuji totéž.

V tom totiž tkví ta obrovská a nebezpečná síla slova, se kterou neradno lehkovážně si zahrávat. Jakmile vyslovíš a pošleš slovo do světa, a ono padne na úrodnou půdu lidské mysli, ztrácíš kontrolu nad tím, co z něho vzejde. Struktura – či snad forma, jak se komu líbí – je dána tím, co jsi vyslovil, ale obsah oné formy vyrůstá z půdy, v níž tvé slovo klíčí – a nad tím nemáš moc.

Vraťme se ještě k černé magii Angely Merkelové. Její Wir schaffen das uvedlo do pohybu lidskou lavinu směrem do Německa, a současně zcela paralyzovalo sílu, která by se té lavině mohla postavit. A teď uvažme: jak obrovská by musela být energie (formu nechme stranou), aby tyto mohutné děje dokázala obrátit či alespoň zastavit? – Ve srovnání s tím jsou ona tři slova méně než pověstné mávnutí motýlích křídel.

Alefovo slovo na chodu světa nezmění téměř nic, Angela měla potenciál třemi slovy zdevastovat kus Evropy. Ty se na té stupnici momentálně nacházíš někde mezi oběma extrémy, a k Angele máš zatím přece jenom dál než ke mně. Ale tvé slovo už není ani proutek, který zlomíš mezi dvěma prsty, ba ani dvoukilový klacek, před nímž je radno mít se na na pozoru. Moc tvého slova už oba tyto milníky přerostla, a s každým napsaným článkem, s každým novým zajímavým kontaktem dále roste.

Já, Vidláku, stojím o to, abys mi rozuměl. Jestliže jsem napsal, že se Tě začínám bát, neměl jsem v úmyslu říct, že jsi špatný člověk. Nic takového si nemyslím. Neobávám se, že bys mi do zad vrazil nůž, a kdyby na to nedej bože došlo, myslím, že bychom spolu mohli být i v zákopu. Mé obavy jsou jiného druhu – asi jako když se bojíme dítěte, které máme rádi, ale ono si hraje s odjištěnou pistolí. A Ty máš odjištěno. – Prosím, abys má slova nebral ve zlém. Nejen ve fyzice totiž platí, že chceme-li někoho podpořit, musíme působit proti němu – přiměřeně ovšem; doufám, že to, co píšu, je přiměřené.

V řadě věcí se spolu shodneme a určitě bude prima někdy se sejít – v Kozojídkách jsi byl na roztrhání a já na početnou společnost nemám ty správné buňky. Ale než se potkáme, čas poběží a Ty se budeš stále posouvat po oné stupnici od nezávislého bloggera k politikovi.

Nebyl bych to já, kdybych v této chvíli nevytáhl na světlo monitoru Starého mistra; je to úryvek z kapitolky 59:

Při vedení lidí, při službě nebi
není nic lepšího než zdrženlivost.
Jen kdo je zdrženlivý, může se starat včas.
Jen kdo se včas stará,
shromažďuje poklady hlubokého Života,
dorůstá každému postavení.

(…)

—ﬡ—

84 thoughts on “Síla slova

 1. Meč i pero jsou jen dvě strany téže mince, a záleží jen na okolnostech, kdy je lépe ukázat kterou stranu. Taktéž jsou to spojené nádoby, které pod tlakem dějů dávají projevit se tu jedné, tu druhé; jak krásně a jednoduše popsáno ve Třech veteránech: buďto se lijí kule, nebo písmenka… Je to snad jen klam, že jsme stále tlačeni k volbě, které nemá žádnou souvislost s realitou, a je jenom impulzivní reakcí na vnější podněty? Možná i proto jsme tak snadno manipulovatelní, když vyrážíme do ulic s klíči od domovů (které jsme i následně odevzdali, aniž bychom si toho všimli…), přestože by měli být klíči francouzkými, a jindy naopak.

 2. Velká Nula, jakožto základní zákon Vesmíru jasně říká, že oba tyto principy jsou si naprosto rovny. Kdyby byl, byť o malinko, jeden z nich silnější, tak by již ten druhý neexistoval.
  Přežily do dnešních dob mnohé národy a jiné zanikly na straně pera, tak i naopak na straně meče. Nejvýhodnější ale bylo správně namíchat obojí.

 3. Ontologií … neutěšen, dílem Lao-c valně nedotčen, fan klubům nefandíc, rád bych, aby se ambicí tohoto blogu stalo být místem, kde mnohé z toho nesmyslného kolem, je s nadhledem a znalostí věci, i v diskuzi, uváděno blíž k tak nějak poznané, rozumné pravdě. Tomu bych fandil.

 4. Vidlaku promiňte ,
  ale spojovat mudry s černou magií je dětinské!
  A nezodpovědné, ale což, maximálně bude pár lidí mimo mísu. A to není nic nového pod sluncem.
  I ta wikina je velmi plochá a zhusta neúplná k těm mudrám.

  Zdravím 🖖

 5. Krátkodobě je víc meč. Dlouhodobě je víc pero, pokud někdo zůstane, aby zapsal svou verzi historie. Historie dokonce zná případy, kdy poražení psali svůj příběh efektivněji než vítězové. Jako bylo dlouholeté romantizování poražené Konfederace v Americe tzv. Lost Cause. Pero…už ten význam proroků v náboženství, když se v jejich jménu zakládají státy, píšou ústavy a vedou války i stovky a tisíce let, které uplynuly od jejich doby.

 6. Vidláku, dal jste se na nějakou cestu. Odbočil jste z role komentátora na cestu hybatele. Ten přerod musí být ale dokonavý, vy musíte být hybatelem, musíte aktivně prosazovat vlastní představy, musíte být schopen dobře rozlišit, jestli se hraje betl nebo durch. Musíte v sobě mít kus Kalouska. Nejde to napůl.

  Něco o tom psal Keller (proč nemůže být politikem). Tam to je.

  Držím Vám jako jeden z Vašich prvních čtenářů a přispěvatelů palce.

  1. „Musíte v sobě mít kus Kalouska. Nejde to napůl.“ Ve vší úctě s tímto nemohu souhlasit. Vidlák hýbe už teď, dobře zná umění možného. Nevím sice co přesně z Kalouska máte na mysli, ale děsí mne to.

   1. Má-li už být ve Vidlákovi kus Kalouska, přimlouval bych se, aby to nebyl ten kousek z chemického inženýra.

    Vidláku!
    Slib nám, že od Kalouska nepřevezmeš jeho chemické atributy! My jsme na vojně našim „kuchařům“ přezdívali „chemici“. To by pak tvé škvarky a portské byly na hranici poživatelnosti, ne-li hluboko za ní!

    To nesmíme dopustit.

    1. No já nevím, znáte nějakou jinou stravitelnou stránku Kalouska ? Já se obávám, že přijít o Vidlákovo kulinářské umění by byla možná nejmenší ztráta v porovnání s ostatními možnostmi. Ale já hlasuji za „Ani kousek Kalouska !“

  2. Ano, Vidláku, můžete být komentujícím politikem.
   V politice už dávno jste i když si to moc nepřipouštíte.
   A politika potřebuje lidi, jako jste Vy.
   Ono je vždy lepší trochu slevovat ze svých zásad, než jen podporovat druhé.
   U nich totiž nevíte, kdy uhnou.
   Vždyt víte, že dělat něco napůl není to pravé ořechové.
   Hodně štěstí.

 7. Vidlák má velkou kliku. Lépe si lízat malé rány brzo, než mnohem později přežít svou vlastní smrt. Ne každý má dostatečně vyvinutou schopnost pocítit a rozpoznat, že je svým blízkým partnerem využíván jako zdroj určený k vyčerpání. To, že Vidlák jím byl přehlížen jako velké širé lány, se dalo očekávat. Jen skutečné pochopení příčin pomůže vyhnout se dalšímu opakování. Jestli něco na světě skutečně neexistuje, tak zásluhy a uznaní.

 8. Na můj vkus zbytečně rozvláčné. Ale co je horší: zavádějící. To si opravdu myslíte, že něco z těch vyslovených slov, například tu lavinu migrantů spustila tři slova Merkelové? Ale milánku! To bylo dávno připravené, kdyby držela zobák, jelo by to stejně.

  1. Nečtěte rozvláčné texty. Je to namáhavé. Prostě je příště přeskočte a jen nám napište v čem se autor mýlí.

  2. B ohužel ano, protože se z něj stalo zaklínadlo pro v šechny šmejdy co to spustili. Přidali se psavci a hurrrá. Obyčejný člověk neměl šanci to stopnouz. Nebýt toho – kdo ví, lidi by se začali bránit dřív než bylo pozdě. . Kdo ví copak asi tante robí včil

  3. Nu, pane Drechslere, tak daleko spolu ještě nejsme, a Boh dá, že ani nebudeme. Toho milánka si nechte na svá důvěrná setkání – jestli mohu poprosit, a sem ho netahejte.

   Děkuji za pochopení.

   1. Alefe, Alefe,
    taky máte komunikační nedostatky. Zdvořilostí na hulváta?
    Vy nemluvíte jazykem jeho kmene, nemůže Vám rozumět.

    1. Prposte,
     v dobách, kdy tento web ještě nebyl Vidlákův, původní majitel byl toho názoru, že autor článku je odpovědný za pořádek v diskusi pod svým textem. Pokusím se té myšlence dostát.

     1. Mne nesedi , kdyz A. , /nejdrive sentimentalne vzpomina a pripomina zaroven , ze byl puvodnim majitelem/ a v clanku neco napise a potom
      hned pridava instrukci , nebo zadost ,plnou obav z napsaneho…
      …“neberte to ve zlym Vidlaku“…
      Potom je zde v prispevku ,nazor a ten drive realizoval jako instrukce ,
      „ze autor je zodpovedny za poradek v diskusi“..
      Jak A. potresta nezodpovednyho a neporadnyho v dusledku ,autora..
      Sou takovy..
      Co autor dle udajne myslenky ,instrukce a hrozby udela s temi neporadnymi diskutery ? Veden zodpovednosti ,jakym druhem zodpovednosti ,
      ke komu a k cemu.
      Co udela A. /bejvalej majitel ,majetku /, v pripade , kdyz autor a diskutujici budou nezodpovedny a neporadny..Zavre kram.
      Jak bude autor zodpovedny , kdyz je diskutery ani nezna a ani nevi o cem budou diskutovat pod clankem a jak bude tu zodpovednost na ne uvalovat pouzivat a jakym zpusobem..
      Bude nejdrive rozdavat presne instrukce jak spravne diskutovat ?
      Co A. s diskutujicimi udela , kdyz se nevejdou do te autorovy zodpovednosti.
      Treba nekdo napise knihu a potom se stane jeste zodpovednym, za ty neporadne ctenare , jeho ? Jak je sporada ,k ty zodpovednosti?
      Jak se pokusi nejdrive nazoru a potom te myslence ,/spise byrokratickou instrukci na potirani nespravne diskutujicich a jejich neporadne neukaznenosti/,dostat. Ve skutecnym realnym, svete.
      Obzvlaste ,kdyz v te knize bude treba veta , neber to ve zlym ctenari.
      Tohle kulha na fsecky ctyry..

      1. Mně nesedí, když někdo 1) se neumí podepsat 2) neumí psát 3) vzdor předchozímu bodu je grafoman 4) nemá jinou myšlenku než nesmyslnou kritiku druhých

        1. Já vím, roluji, ale někdy mi to prostě nedá. Ale jinak je mi ho líto, tak zahořklý člověk s potřebou napadat druhé, to není radostný život.

       1. Bývala asi před deseti lety taková webová aplikace, jednoduchá, jmenovala se dewypatlazátor nebo tak nějak a jejím smyslem bylo převádět texty psané úmyslně vypatlaným stylem do čitené češtiny (vzhledem k jejich faktickému obsahu to zas tak velký rozdíl nebyl, ale šlo o princip) a na ukázku fungovala i opačně. Tehdejší vypatlazátoři, víceméně definovaní počínajícím druhým stupněm, předloni už zhusta měli volební právo … no nic. Ale říkám si, že by možná nebylo špatně aplikaci vzkřísit a případně rozšířit o další moduly pro nové způsoby vypatlaného psaní. A případně připojit i pokročilý modul nejen pro čistě syntaktickou, ale i sémantickou analýzu napsaného, ale obávám se, že tam by si pokročilý modul pro vyhodnocení vypatlaně zapsaného textu dost často vystačil s emotikonem hovínka.

   2. „Milanek“ je vyraz pro obsahove naivity clanku mysleni ,vejstizne vysloveny
    zkratkou v osloveni…Kazdemu dle jeho zasluh ,khomunistovi nejvic.
    Nebot poucujete , dlouze rozplizle a nevystizne a potom prijde jednoducha reakce.
    Zase se vam nelibi.
    Ste nes kuzi na trh ,prodavate a kupujici se ozval vo kvalite prodavaneho.
    Mec a slovo jsou v zavislosti, ,jedno doplnuje druhe a je jim spolu dobre ,kdyz besni na nas.Stridaji se a maji ty uspechy..Clanek je tezko citelnej ,pac spatlanej.
    Lidi sou po staleti , tisicileti nasilim nahnany do valek a prej jednaji dle
    svych predstav..Neblbnete,aspon s tema klisema.
    Zalezi este jak voboji parasiti pouzivaji ..Kdo pouziva. Sou to jen nastroje. Nic jinyho.
    Zanechte nadeji s tema cintatama…Vite svy a co vam to pomuze..
    Muzete vo tom klafesnicovat nahoru a dolu. Co se pocita , ze ste to tady zacal..
    Tady mate potom i slusny zachazeni..Pres ty /chacaturjovany /,savlo slovny tance ..
    Poslechnete si ten savlovej tanec ,hudba je taky nastroj, povysovani vybranych na podium ,pseudo desolati sdeluji mimo kecy a mece , my sme vic nez vy dole.

  4. Lavinu ale vždycky spouští něco malého, Kryštofe. Nebo pitomého – nějaký ten snoubordista třeba.
   Já bych s Alefem naprosto souhlasila.

 9. Moc hezký text! Krásně vyjádřeno…
  Vidlák je dobrý člověk: když ho někdo zneužije či zradí, není to Vidlákovou naivitou, ale sorry za cizí termit, inherentní; prostě podstata dobra je taková, že občas dostane přes hubu; s tím se musí počítat. Jistě by se nechtěl změnit v úskočného mizeru, který jednu ruku podává k pozdravu a ve druhé má připravenou dýku.
  Nikdo není mrtvý, tak se „nic nestalo“, nejsme v dívčí nedělní škole, přece.

 10. Hodně dobré.

  Mám jen tři připomínky.
  Ta první se týká této části věty – “ v případě tohoto premiéra bohužel zpravidla i účinek…“.
  V ní bych slovo „bohužel“ předřadil před „premiéra“, takže by zněla – „v případě tohoto bohužel premiéra, zpravidla i účinek…“. :):):)

  Druhá poznámka se vztahuje k Merkel „Wir schaffen das“.
  Ano, tři slova, ovšem jen symbol. Bez SKUTKŮ, které její vláda musela spáchat, například že dovolili bezuzdné narušování schengenského prostoru ilegály, které hromadně přiváděli „nach Deutschland“, že je vybavovali penězi a vším potřebným pro lehkožití a tím dávali příklad dalším „zájemcům“, že jim dovolili vnucování svých náboženství a svých /ne/kulturních způsobů života německému národu etc. etc., byla by ta slova sama o sobě obyčejným plácnutím do vody. „Ne podle slov, podle skutků poznáte je.“

  A konečně za třetí.
  Ano, Válek /já su z Brna/ svými slovy o obvolávání lékáren – a nejen těmi, vypustil jich mnohem více – ze sebe udělal debila.
  Ano, Adamová s Pekarovou ze sebe slovy o dvou svetrech – a také jich ze zobáku vypustila mnohem více – udělala nadosmrti kejhavou husu.
  Ano, premiér Fiala už asi nadosmrti zůstane „Nuttelou“ /kdo ví, zda lidé zapomenou, jak designovaný prezident Pavel nesl dvě nákupní tašky po „návštěvě“ Biedronky v polském příhraničí/.
  Jenže otázka zní – vadí jim to? Vadí to jejich obdivovatelům a příznivcům? Vadí to mainstreamu, který chtě nechtě mistruje tok slov, která opravdu organizují masy?
  Prdlačku, švagrová.
  Oni mají v rukou MOC, a to je, „wo co go“, pokud není sila, která by je srazila z piedestalu. A ta tu není. Společnost je tak degenerovaná, že ji to vlastně snad většinově ani nevadí. A nevadí ji ani, že se ji oni jmenovaní a vůbec celá vládní a zákonodárná moc chechtá do ksichtů.

  No, a nebyl bych to já, realista, abych nebyl přesvědčen, že lepší to už nebude. Proč, to jsem tady psal nejednou už nedávno.

  Přesto ještě jednou – hezky napsáno, Alefe!
  L.

  1. Děkuji za pochvalu. Od zadu:

   Těm blbcům, o nichž oba píšeme, to samozřejmě nevadí; ale to nevadí. Použil jsem je pouze jako exponáty; oni se stejně k ničemu jinému nehodí. Mně jde o komunikaci s Vidlákem, ne o ně.

   Ad „nutné skutky“: ovšem, máte pravdu, ale nejsme ve sporu. Detaily, když dovolíte, pro tuto chvíli nechám stranou.

   Ad slovosled: škoda, že mě to nenapadlo! Takhle je to opravdu lepší.

   Pěkný večer přeju.

 11. Alef Nula

  Pane Alefe, vážím si Vás jako Mistr, nad mistry, který velkoryse uvítal uprchlíky sirotky, a vůbec všechny pozůstalé z webu Vidlákovy Kydy , které jste na tomto webu srdečně vítal.

  Nyní k věci, možná se pletu, ale moudří lidé, kteří ovládají péro, respektují meč, protože známe odstrašující příklady,

  Archimédés
  „Neruš mé kruhy!“ (Údajná Archimédova poslední slova, která pronesl, když byl vyrušen římským vojákem při studii kruhů. Voják se rozzuřil a zabil jej mečem …

  Jak dopadl Jan Hus víme.

  Taky známe: Galileo Galilei. „A přece se točí!“

  Můžeme někoho velebit, a někoho odsuzovat?

  Můžeme někoho odsuzovat, že má odjištěnou pistoli, když na něj útočí se samopaly?

  Co může ovlivnit nezávislý blogger?

  Asi nic moc.

  Co může ovlivnit politik?

  Dobrý politik uzraje jak víno, čím starší, tím lepší.

  Špatný politik zkysne, a skončí v kanále, nebo v base.

  Každý politik si může vybrat, kterou cestou půjde.

  Může si svou cestu vybrat i blogger?

  1. „Co může ovlivnit nezávislý blogger?“ – víte proč se lidem hojně sledovaným na internetu cizím slovem říká influenceři ?

   1. Tymákovan napsal:13 listopadu, 2023 (19:43)

    Nevím, rád se nechám poučit.

    Muže influencer pomocí inflace vám redukovat celoživotní úspory?

    Muže influencer vás okrást o část důchodu, na který jste pracoval 42 let?

    Muže influencer vás poslat do důchodu o x- let?

    Muže influencer vás poslat do války?

    Muže influencer darovat náš majetek svým kámošům?

    1. Napsal jste „Co může ovlivnit nezávislý blogger? Asi nic moc.“. To podle mého není pravda, může ovlivnit hodně, zvláště ve smyslu popisovaném Alefem. Já nikde nepsal, že může ovlivnit všechno ( ač třeba díky různým výzvám influencerů již zemřela spousta mladých ). Pokud jste nepochopil tak nádherně napsaný článek, tak já Vám těžko něco vysvětlím.

    2. Může ovlivnit ledasco. I Vy můžete ovlivnit ledasco. Např. nebudete-li příliš používat klávesu Enter, snížíte počet prázdných, nic neříkajících řádků.

     1. Josef Švejk napsal:13 listopadu, 2023 (20:15)
      A k věci by nic nebylo?
      Vaše řádky říkají co?
      Jaká je nosné myšlenka?
      Jenom zaplevelení diskuse?
      Vy za to nemůžete , i bez entru.

      1. Hodně k věci bylo to „Může ovlivnit ledasco.“ hned na začátku. Zbytek byl k vašemu plevelení diskuse, dokonce to padlo na úrodnou půdu.

      2. Nosnou myšlenku jste právě uskutečnil. Budete-li takto pokračovat, pak i my si budeme lépe číst Vaše nosné myšlenky, bez nenosných řádků.

  2. Josef původní napsal:13 listopadu, 2023 (19:39)
   Alef Nula

   Oprava a omluva.

   Já dobrá Čech.

   Mělo být:
   Pane Alefe, vážím si Vás jako Mistra, nad mistry, …..

   1. 🙂 Stane se, to nic.

    Vše dobré, co se mi podařilo, budiž přičteno mým učitelům; chyby a nezdary padnětež na hlavu mou. Jinak se na vaši chválu (a ovšem i na chválu od jiných) ani odpovědět nedá.

  3. N evím jak včil, ale k tomu Archimedovi – měl krásné sousoší tam na jihu, kde prý se to stalo…. joo historie.. tož kdo ví

 12. Vzkaz autorovi.

  Mně se líbí celá poslední kapitola (81). To prostě nemá chybu.
  Víte proč?
  Nevíte.
  Už jste se někdy viděl v hladině vody?
  Ty závěrečné verše (to nejsou verše, to jsou opravdová moudra) na mne působily, jako bych se díval do kbelíku s vodou, ve kterém si myji ruce po práci v dílně (dílna není u domu, zato okolo ní teče kdysi docela dravá řeka z hor).
  Pokud se dívám do vody, vidím kalnou břečku se zbytky pěny ze saponátu.
  Pokud svůj zrak přeostřím na hladinu, vidím v ní obrysy mužské tváře. A marně přemýšlím, jestli to je odraz můj, anebo toho Mistra, který napsal tento takřka posvátný – protože hluboce pravdivý – text:

  Pravá slova nejsou pěkná,
  pěkná slova nejsou pravá.
  Dobrý člověk není obratného jazyka,
  člověk obratného jazyka není dobrý.
  Kdo je moudrý, není učený,
  kdo je učený, není moudrý.
  Povolaný neshromažďuje.
  Čím více dělá pro druhé,
  tím více má.
  Čím více dává druhým,
  tím větší je jeho bohatství.
  Cesta nebe je ostřit bez ořezávání.
  Cesta povolaného je působit bez zápolení.

 13. Tohle téma jsme dlouho probírali s Asfaltovým holubem. Došli jsme k Alefovu závěru už dříve a ani jeden jsme neměli odvahu nebo um to takhle krásně napsat.

  1. Slova a mece sou jen soucast dalsich teroru , ktery pouziva statni a kazda moc na obyc lidi.
   Tech prostredku je ovsem daleko vic.Bajky vo tom sou voblibeny..Bible, kapital a co dal..

 14. Makrela byla loutkou, pouhá tři slova by k „obohacení“ nestačila. Krimigraci, plnění Kalergiho plánu zajistili její pasáci, organizátoři demolice tří Rockefellerových věžáků 11.9.2001 a následných „humanitárních“ bombardování v Orientu a v Africe.

  Přiblížil se Vrábel skutečnosti, když srovnával nebezpečnost aspenisty preVíta s Jindřichem Rajchlem?

  1. Nojo – zrní ve stodole vám taky nevzejde. Ale rozpřáhněte se……musela samozřejmě zasít do dobré půdy. Když nemáte dost ochotných myslí, stejně vám nic nevyroste.

 15. Moc pěkné, pro nelehké předání zkušenosti jste udělal maximum. Věřím, že alespoň prvnímu adresátovi to bude k užitku.

 16. Alefe… v uplynulých čtrnácti dnech jsem dostal silný štulec. Důležitou facku. A díky ní jsem pochopil, jak křehké jsou některé jistoty i naděje.
  Budu zdrženlivější. Dostal jsem přes hubu právě včas a myslím, že jsem tuto lekci dějin pochopil.

  1. „…jsem pochopil, jak křehké jsou některé jistoty i naděje.“

   To nejsi sám, takových je nás hodně… to je život.
   Pěkný večer Ti přeju, a teplo rodinného krbu.
   U nás na vsi náhle ve vzduchu někde kolem poletují Vánoce.

  2. Re: Vidlák
   Pokud Vám tato schopnost sebereflexe vydrží, máte mou úctu. Každý dělá chyby, ale málokdo se z nich dokáže doopravdy poučit.
   Vícekrát se tady psalo, že v politice je mnohem více psychopatů, než je průměr. Vy jste se snažil být se všemi přátelský, spojovat pozitivní snahy. Většina z těch politiků, kteří se s Vámi přátelsky bavili, Vás chtěla využít.
   Máte totiž důležité plus – čte Vás hodně lidí.
   Proč Vás čte hodně lidí? Protože ve Vás vidí poctivého člověka, který vyjadřuje často jejich názory, oproti oficiální politice, která na ně kašle. Pokud Vám to vydrží, budou Vás lidé číst i nadále.

    1. To není pravda, nejste vševědoucí. Prostě jste šel naplno do věci, které jste věřil. V tom s Vámi plně cítím, jsem podobný i když ve svém věku mám více kontrolek z minulých karambolů. Hlavně si nic nevyčítejte.

      1. Ta je nádherná. Na jeden koncert Pacifiku mám moc pěkné vzpomínky, nechali mi tehdy zapomenout na dost velký a pro můj život důležitý krach dříve toho dne.

    2. Re: Vidlák

     Já bych to nenazval, fackou, nýbrž „poopičním stavem“.
     Prostě kocovina, jako stodola.
     Díky za kocovinu.
     Člověk si alespoň občas uvědomí, že by měl chlastat tak, aby těch dnů s alkoholem bylo VŽDY méně, než dnů střízlivých, eventuálně naplněných dokonce i prací. (Ta práce není mířena na tebe, je to jen jakýsi doplněk k životnímu krédu).

     1. Kocovina je darem Matky přírody, aby nás upozornila, že děláme něco špatně (tj pijeme přes míru). Pracovala jsem kdysi v protialkoholní poradně.

    1. Re: Godot

     Souhlas. Je možno říci, že ono podtrhávání je dokonce i pro některé tvory zábavné.
     Takovým se u nás říká „kurva převlečená za kamaráda“.
     Potkal jsem jich nespočet a k mému údivu jich stále neubývá, spíše naopak.
     Asi jsem blbéééj…

  3. „Lidi na lidi sou jako sane , clovek na cloveka jako kat“..V+W..
   „Jednou v krame nahodne dame , padl sem za trofej , pravila jemne ,
   pridu ti levne ,nezoufej ojejeje….
   Ze zdi na mne temne zira po trezoru cerna dira ,
   ve zdi byl totiz po dedovi „.. /KG to zpival/. Kultura a este tura.

   Vy ste se V. dal s nima do propagandistickyho holportu a nejak vic nez je zdravo
   a byl ste tady upozornovanej /hlas lidu hlas bozi, jo/, , nechvalenej a casto..
   Ignorant ste byl.
   Vytrvalej Vasek na lede , spise na klouzacce politicky sracky a prescas..
   „Veskere snazeni toliko pro…“ .Komenskej.
   Nenazyval veci spravnymi jmeny. Vobezlickoval ste nas a na sebe.
   No nic kazdej se splete. Kdo se pere taky nakoupi..A najednou to …prozreni….
   Jedina jistota vladne , ze neni jisty nic. /Este sem ted dohnanej do klise ,
   nekdo to urcite uz davno rekl/.
   Vyssi moc ma z toho zabavu, dela nam schvalnosti.
   Kazda vira je podvod , fanaticka vira plodi v nekterych nenavist a nasili.
   Proto my nejsme jako voni. To rek Hafl dobre. A nikdy nebudeme a nemuzeme.
   Proto sme porad tak bezbranny a dohnany ke vsemu.
   Zachranuje nas Vyssi moc , treba u Moskvy a Stalingradu , rozvracenym mega tragediema Ruskem. Proti celymu skoro svetu.
   Este japonce zahnala pryc az do Asie , aby nemoh vyhrat , predtim..Kdo vi jak.
   Pravda a lez spolu zijou a zalezi kdo a jak je pouziva. Polopravdy sou mocny a lidi sou bezmocny , samozrejme proti nim.
   Casem cela pravda vyjde najevo , ale to uz nikoho nezajima a nevzrusuje v
   zaplave novych a dalsich polopravd..
   Krehkosti , lekce dejin , probuh zacouvejte z tech teatralnosti do normalu ,
   myslete a vopravujte na pochodu , abyste se nevymk mezi ty vyvoleny perverty ,
   podiasty. Mate ty sklony v sobe.
   Mne to vase prohlaseni , stylu, bible, poust …slepej pavel …. naruby savel , nepripada zatim uprimny . Polozit lopatu na lopatky s tvrzenim , ze neni lopata ,
   nejde na dlouhej beh , kdyz se pocasi mezitim mockrat meni ….
   To se taky zjisti casem. Raketa s energii je nezdrzenliva , ale dela za letu ty ….
   korekce smeru..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *